Skivum har plads alle - også dig

HJERTESTARTER I SKIVUM !

Skivum Menighedsråd bekymrer sig om menigheden - og det er jer !

De har derfor opsat en hjertestarter uden for kirkegården, nærmere bestemt for enden af den sorte graverbygning. Hjertestarteren er tilgængelig døgnets 24 timer - vær ikke bange for at bruge den - den fortæller selv hvordan den skal bruges, når den åbnes. Så tøv endelig ikke med at hente den, hvis det forfærdelige skulle ske !

Fortæl gerne dette videre så alle ved, hvor man finder en hjertestarter i Skivum !

 
FJERNVARME TIL SKIVUM !
 
Der er nu indkaldt til et nyt informationsmøde om projektet - tirsdag den 4. oktober kl. 19 i Skivum Forsamlingshus.
 
På mødet vil der blive gennemgået tilslutning og forblivepligt til Energi Vegger, priser for tilslutning samt forbrug af fjernvarme. Tilstede vil være repræsentanter fra Isoplus, Plan Energi, Energi Vegger og arbejdsgruppen.
 
Indtil nu er der sket følgende i arbejdet:
 
Den 30. august blev der holdt borgermøde om projektet. Her blev det besluttet at udsætte tilslutningsprojektet, da en del af borgerne ikke synes, at de har været tilstrækkeligt oplyst om projektet og især tilslutningspligten. Arbejdsgruppen vil på et senere tidspunkt indkalde til de nødvendige møder.
 
Tidligere er der sket dette i arbejdet:
Efter lang tids og hårdt forarbejde af en lille gruppe bestående af beboerne på Skivumvej 66-70: Jens Christian Jensen, Kevin Perslow og Jørn Mørck kan fjernvarmen nu snart være på vej til Skivum. Den 30. august kl. 19 bliver der et kombineret informations- og tilslutningsmøde i Skivum Forsamlingshus.

Varmeselskabet Energi Vegger har indhentet tilbud fra relevante entreprenører, så man nu kan give et fast tilbud til husstandene i Skivum. I forhold til oliefyr ventes en husstand at kunne spare den halve pris på varmeregningen ved tage fjernvarmerør ind.

Gratis bliver det selvsagt ikke, og uden tilstrækkelig opbakning fra de 55 husstande kommer man slet ikke i gang. Mindst 30 husstande skal tilslutte sig for at opnå den pris, som Energi Veggers bestyrelse har regnet sig frem til som den bedste, når kvalitet og økonomi skal mødes.

Det er betydeligt færre end de 40, der var første udmelding, og det siger noget om, hvor meget økonomi, der er i projektet. Melder 40 sig i stedet for 35, så falder prisen med 800 kroner om året per husstand, lyder regnestykket. Gruppen tror på, at der kommer omkring de 40 tilslutninger.

Tilslutning kommer til at koste 15.500 kroner plus eventuel moms. Så er den nye varmeledning ført ind i huset. Hvad der sker derefter er op til den enkelte husstand og dens pengepung at finde ud af.

Hvis du har spørgsmål – kan du kontakte en af de gode herrer fra initiativgruppen på mailadressen Skivumvarme@gmail.com eller ringe til Jens Chr på 30 71 06 85 / Kevin på 26 28 23 35
 
Status var pr 03.12.15:
Gruppen afleverede i slutningen af november 2015 til Energi Vegger, at der er 29 der er interesseret i fjervarme og der er 17 der siger måske og 8 der siger nej, 9 husstande er der ikke kommet svar fra. Nogle har svaret både ja og måske og nogle har svaret nej og måske. Ialt er der 55 husstande inden for byskiltet her i Skivum

Energi Vegger tager nu stilling til det nærmere forløb og hvad der forventes at bliver billigst, bedst og mest rentabelt for at kunne etablerer fjernvarme i Skivum. Energi Vegger er villig til at gå ind i arbejdet med at etablere fjernvarme her i Skivum.

Et par af de løsningsforslag der bliver drøftet er at man pumper vand fra Vegger til Skivum, der skal nogle pumper til at løfte vandet fra Vegger til Skivum og der er et stort varmetab på ledning fra Vegger til Skivum eller også pumpes der biogas til Skivum fra Vegger, hvor der så i Skivum etableres en varmecentral med gasmotor og gasfyr som så leverer varme til byen, gasmotoren producere el som sælges og spildvarmen herfra kan opvarme byen.
 
For at det skal kunne lade sig gøre, skal ca 70% af husene i Skivum kobles på nettet for at få økonomi i det. Hvis vi når op på dette niveau kan vi begynde at se på, hvorledes at det rent praktisk kan lade sig gøre at udføre og hvis vi ikke når op på det ønskede niveau,  vil det  nuværende arbejde blive skrinlagt.
 
Der blev husstandsomdelt en folder med yderligere oplysninger. Herefter har alle haft besøg af et par stykker fra arbejdsgruppen og herefter vil der blive afholdt et borgermøde.
 
Skivum Beboerforening er også på Facebook
klik på Facebook-logoet og "synes godt om" !
Her kan du følge med i livet i Skivum - blive opdateret om nye tiltag - komme med gode ideer m.m.m.
 

Der sker mange ting.....

FÆLLESSPISNING
 
Torsdag den 24. november havde vi en helt fantastisk dejlig aften med fællesspisning som også viste sig at være 10 års jubilæum - og med helt den samme menu som første gang for 10 år siden - flæskesteg m/kartofler, rødkål og en rigtig god sovs - efterfulgt af dejlig ris a la mande. Beboerforeningens bestyrelse er rigtig glade for, at der også er gode frivillige køkkenskrivere, der vil sørge for, at vi kan fortsætte traditionen efter jul også - så glæd jer til torsdag den 26. januar, hvor Erwin og Birgit vil svinge kødgryderne.
  
Bliv ved med at støtte op om arrangementet - ingen tilmelding – bare mød op med dit gode humør og 50 kroner pr. voksen og kr. 25 pr. barn.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den sidste torsdag i september, oktober, november, januar, februar, marts. Se datoerne i aktivitetskalenderen på denne hjemmeside.

Der kan stadig bruges flere frivillige til at svinge kødgryderne - hvis du har lyst til at hjælpe – det er nærmest også en rigtig hyggelig eftermiddag med madlavning - så meld dig under fanerne hos Leif Holmstrøm på telefon 98 66 10 27.
 
GRENE O.L. TIL SCT HANS BÅL
Hvis du beskær træer o.l. må du gerne ligge grene o.l. i det syd-østlige hjørne af ridebanen på aktivitetspladsen. Så er der allerede nu et Sct. Hans Bål på vej til næste år - og det er KUN haveaffald der er velegnet til bål-afbrænding du må aflevere !
 
 
 
 
SKIVUM HERBERG ER EN REALITET

Flere oplysninger – klik på fanen Skivum Beboerforening og vælg Skivum Herberg 

Den 27. maj 2016 var en skelsættende dag i Skivum. Her blev vores hyggelige lille by en del af den store organisation ”Herberger langs hærvejen” – hvor vandrere, pilgrimme, cyklister og ryttere får mulighed for at overnatte på herberger langs den Europæiske kulturrute Hærvejen i Danmark – og for Skivums vedkommende er det langs den nordjyske hærvejsrute, der går fra Viborg til Aars, hvorefter ruten deler sig i to: en gren over Aggersund til Hirtshals samt en gren over Aalborg til Frederikshavn. På denne rute er der i alt 8 herberger, der er tilgængelige i juni, juli og august 2016 – hvor Skivum er et af tilbuddene.

En flok frivillige ildsjæle har i de sidste par måneder hamret, malet, smidt ud og ind samt gjort rent, så Skivum Forsamlingshus nu står med et nyrenoveret hus samt en første sal, der er tip top gjort klar til at modtage overnattende gæster.

Herberget i Skivum er indrettet med 10 sengepladser i en fælles sovesal. Der er toilet og badefaciliteter samt køkken og spiseplads og et par hyggestole. Gæsterne skal selv medbringe soveposer og mad til eget forbrug.

Med disse enkle principper prøver vi at skabe noget af den atmosfære, vi kender fra pilgrimsruterne – d.v.s.: at skabe rum for vandrere og pilgrimme, der tager af sted med meget forskellige motiver – mennesker der søger det spirituelle, det kulturhistoriske eller som blot ønsker at færdes i det åbne landskab. Man behøver ikke planlægge sin tur i detaljer, men prøver at leve i nuet som en afkobling fra det moderne kalenderfikserede arbejdsliv.

Projektet med etablering af herberget i Skivum er støttet af Fonden Realdania og Friluftsrådet.
 
I løbet af sommeren 2016 har der været mange forbi vores herberg - over 40 gæster fra både ind- og udland har fået et hvil og en overnatning i vores skønne by.
 
Skivum Beboerforening vil gerne være med til at skabe rammer, der gør, at vi som beboere får mulighed for at kende vores nærmiljø. 
 
Vores præst Mette Holmstrøm beskriver det sådan:
  
Igen oplevede jeg at sidde i et selskab med nogle lidt smartere typer end mig. Hvor jeg så boede? - Jo jeg boede jo i Skivum i Vesthimmerland, nær Aars, som jeg siger, hvis de kender lidt til området, eller lidt syd for Aalborg, hvis de kommer længere væk fra.
 
Det kunne de ikke forstå ! Hvorfor bor man der, spurgte de ?
 
Og så skulle jeg prøve at formulere det, som er svært, men som alligevel står mig helt klart. Det står mig i hvert fald klart, at jeg ikke er et bymenneske. Jeg bliver stresset i byen, f.eks. ved at skulle vente på at komme over vejen. Jeg keder mig osse ret hurtigt i en by (-det forstod de slet ikke).
 
Men vi er jo mange, der er "land-mennesker". Vi kan lide "Bulderby-effekten" - at vi kender hinanden, at vi ikke bor for tæt, at vi har plads, at her er natur, at der er plads til dyr og udendørs aktiviteter.
 
Det kan man ikke forvente, at alle kan forstå. Heller ikke at det for mig, har stor værdi, at jeg hver morgen går ud og giver hestene hø, for derefter at få med hunden, komme tilbage, give korn og vand, fodre høns, tage en runde i haven for at se, hvad der er sket. Det er sådan noget, som "land-mennesker" kan li'.
 
Jeg kunne ikke undvære dette; udsynet, duftene, fuglene ! Jeg tror osse, det er sundt. Ja jeg tror det er den bedste måde at leve på ! Men det er jo aldrig noget, man får de smarte bymennesker til at forstå !
 
BEBOERFORENINGEN BESKRIVER VORES OMRÅDE SÅDAN HER:
 
Vi er et lille samfund midt imellem Aars, Hornum og Nibe, hvor der er mennesker omkring os, som vi kender eller kan komme til at kende. Skivum er indbegrebet af nærhed og omsorg for hinanden - der er mange aktiviteter for både store og små !  
Skivum ligger tæt på fantastisk natur - tag en tur i Skivum Krat med Højris Mølle , Sønderlund med udsigten til Ådalen og Halkjær bredning.
 
VI har et fantastisk dejligt forsamlingshus, der danner ramme om mange fælles aktiviteter for både store og små. Desuden har vi en fælles aktivitetsplads med Fittnesmaskiner, Islænderovalbane, BMX-bane, legeplads med tilhørende pavillon og udekøkken hvor man kan holde sommerfester.
 
Som beboer i Skivum og omegn har du hele 4 muligheder for skolevalg: Skolerne i Aars, Hornum og Blære samt Skørbæk Ejdrup Friskole. Der er en gode muligheder for dagpleje og indkøbsmulighed i Vegger (kun 3 km fra Skivum City).
 
Du er altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen med gode, nye og gamle ideer !

Aktivitetskalender

Sæt allerede nu kryds i kalenderen !
  
Søndag 4. december kl. 19
Julekoncert i Skivum Kirke
med Aalborg Gospel United
 
Aalborg Gospel United er et forfriskende og nærværende gospelkor på 20 sangere, hvor sammenhold og glæden ved at synge er nøgleord; hvad enten det er i kirker eller ved diverse private arrangementer rundt omkring i Nordjylland.
Ordet ”gospel” kan oversættes til ”Det glade budskab” og Uniteds budskab er at formidle livsglæde gennem musikken ved hjælp af et stort engagement i samhørighed med den smittende energi og fællesskab, der skabes helt af sig selv, når man synger gospel sammen med andre.

Koncerten vil foregå efter den engelske model, hvor sangene ind imellem opbrydes af juleteksterne fra bibelen. Lokale folk fra Skivum, har lovet at læse op.

Vel mødt til en glad og helt gratis koncert inden jul.
 
7. december kl. 19
Strikkeaften i Skivum Præstegård
 
1. januar 2017 kl. 00.30
Nytårskur på Trekanten
 
4. januar 2017 kl. 19
Strikkeaften i Skivum Præstegård
 
16. januar 2017 kl. 19
Bestyrelsesmøde i forsamlingshuset
 
25. januar 2017 kl. 19
Strikkeaften i Skivum Præstegård
 
26. januar 2017 kl. 18
Fællesspisning i forsamlingshuset
 
17 og 18 februar 2017
Dilettant i forsamlingshuset 
 
23. februar 2017 kl. 18
Fællesspisning i forsamlingshuset
  
26. februar kl. 14
Fastelavn for alle

Fastelavnsgudstjeneste og fest med tøndeslagning er nu blevet lagt sammen for alle sogne og byer: Skivum, Vegger, Giver og Blære. Det afholdes i Blære kirke den 26. februar kl. 14.00 med efterfølgende tøndeslagning i Blære Multicenter.

Gudstjenesten er kort og børnevenlig og børn er velkomne til at være udklædte allerede her – det er præsten osse! 
 
30. marts 2017 kl. 18
Fællesspisning i forsamlingshuset
 
Lørdag den 24. juni 2017
Pilgrimsdag for alle interesserede

 
Her arrangeres der pilgrimsvandring fra Testrup til Skivum lørdag d. 24. juni ca. 20 km. med mad og foredrag i forsamlingshuset om aftenen. Deltag i hele programmet eller så meget du magter. Der sættes bus ind. Vi går ad den nye hærvej !
 
 
 
 
Tuuusind tak til de mange
præmiesponsorer til vores bankospil:

Vegger Tømrer- og Snedkerforretning
Danpo A/S
Sumas - Suldrup Maskinforretning
Style4You, Aars...
Salon Hårnålen, Vegger
Skoringen, Aars
Marcus, Aars
Buddy, Aars
Himmerlands Grovvarer, Aars
labtech Data, Aars
matas, Aars
Profil Optik, Aars
Imerco, Aars
Ove og Heidi Nielsen
Skivum Mureren
BettekunGarn, Aars
FriSørensen, Aars
Jysk
Kære Børn, Aars
Bygma, Aars
Quickfix, Aars
Land og fritid, Aars
Flügger, Aars
Aars Bolighus
Tæppe- og Gulvhuset, Aars
Jutlander Bank
Min Købmand, Vegger
Spar Nord
Zjoos
b.young, Aars
Birgit Christensen og Mogens Sørensen
 
Vi er også på Facebook - klik på billedet og "synes godt om" !
Her kan du følge med i livet i Skivum - blive opdateret om nye tiltag - komme med gode ideer m.m.m.
Skivum og omegns Beboerforening