Skivum Beboerforening / Fællesspisning
Stor succes med Fællesspisning…….

Siden torsdag den 29. november 2007 har en flok glade og forventningsfulde Skivum-borgere mødtes en gang om måneden i vinter/efterårsmånederne til fællesspisning i forsamlingshuset. Det kan man nu godt kalde en tilbagevendende tradition – som der blev sagt i velkomsttalen torsdag den 25. september 2008. Der er to ting ved denne tid på året: fluerne forlader Skivum og fællesspisningen kommer igen!
 
Så bliv ved med at støtte op om arrangementet - ingen tilmelding – bare mød op med dit gode humør og 65 kroner pr. voksen og kr. 30 pr. barn.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den sidste torsdag i september, oktober, november, januar, februar, marts. Se datoerne i aktivitetskalenderen på denne hjemmeside.

Der har allerede meldt sig frivillige til at svinge kødgryderne til næste arrangement. Hvis du har lyst til at hjælpe – så meld dig under fanerne hos Leif Holmstrøm på telefon 98 66 10 27.

Fællesspisning

 OPGAVER  26/10-23 30/11-23 25/1-23
Planlægge og lave mad
 "Madholdet"
 Bestyrelsen  Menighedsråd
Lave kaffe
 
   
Bagværk til kaffen      
 Skilte i byen Heidi Heidi Heidi
 Vaske op      
 Vaske gulv      
 Borde/stole op      
 Borde/stole ned      
Skivum og omegns Beboerforening