Skivum Beboerforening / Fællesspisning
Stor succes med Fællesspisning…….

Siden torsdag den 29. november 2007 har en flok glade og forventningsfulde Skivum-borgere mødtes en gang om måneden i vinter/efterårsmånederne til fællesspisning i forsamlingshuset. Det kan man nu godt kalde en tilbagevendende tradition – som der blev sagt i velkomsttalen torsdag den 25. september 2008. Der er to ting ved denne tid på året: fluerne forlader Skivum og fællesspisningen kommer igen! Så bliv ved med at støtte op om arrangementet - ingen tilmelding – bare mød op med dit gode humør og 50 kroner pr. voksen og kr. 25 pr. barn.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den sidste torsdag i september, oktober, november, januar, februar, marts. Se datoerne i aktivitetskalenderen på denne hjemmeside.

Der har allerede meldt sig frivillige til at svinge kødgryderne til næste arrangement. Hvis du har lyst til at hjælpe – så meld dig under fanerne hos Leif Holmstrøm på telefon 98 66 10 27.

Fællesspisning

 OPGAVER 1/3-17 27/9-18  25/10-18 22/11-18  24/1-18
Planlægge og lave mad
Dilettant
drengene
Anni, Jette og Diana
 Helle og Per
 Beboerforening Karina og Niclas
Lave kaffe  
 
 
 Beboerforening  
Bagværk til kaffen        Beboerforening  
 Skilte i byen Heidi Heidi Heidi Heidi Heidi
 Vaske op          
 Vaske gulv         Kristian, Lars og Tina
 Borde/stole op        Beboerforening Kristian, Lars og Tina
 Borde/stole ned        Beboerforening Kristian, Lars og Tina
Skivum og omegns Beboerforening