Skivum Menighedsråd / Konfirmandundervisning m.m.

Konfirmandundervisning

TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER
 
Den sidste gang talte jeg med Blære Friskole konfirmanderne om, hvad der var det bedste ved konfirmandundervisningen og skrev det op på tavlen. Men noget af det bedste er hvert år det, som her kaldes meditition. Konfirmanderne ligger på yogamåtter, og guides gennem kroppen, hvorefter de hører en fortælling om den perle fra Kristuskransen, som er dagens emne, og til sidst bliver de velsignet:
 
Velsignet kan man ikke blive for tit. Konfirmationen er osse en velsignelse, hvor Gud bekræfter for konfirmanden, at han vil være med alle dage indtil verdens ende. Jeg plejer at sige, at de skal nyde øjeblikket, hvor hånden lægges på deres hoved på konfirmationsdagen - for sjældent flyder der så meget kærlighed til dem: fra oven, fra far og mor og tante Oda, ja, fra alle der sidder i kirkerummet.
 
Konfirmation er en dejlig dag for både de unge og for præsten.
 
 
MINIKONFIRMANDER
 
 
LAD EN ANDEN FÅ GLÆDE AF DIT KONFIRMATIONSTØJ !
 
Konfirmandtøj – drenge eller pige - kan afleveres i præstegården.

Får du ikke brugt dit konfirmationstøj igen eller givet det videre til en fætter eller kusine, så aflever det gerne her. Det vil så blive kørt til Viborg Stiftskontor, hvor det samles fra hele stiftet. Herefter kan alle der har brug for konfirmationstøj, og ikke har så mange penge, næste forår hente det gratis.
Fremtidens konfirmationer
i Skivum, Giver og Blære !
Med lukningen af Blære Folkeskole spredes vores børn. Vi har tidligere haft en rimelig sammenhæng mellem sogn, skole og kirke. Forstået sådan at de børn, der har boet i vores sogne, fortrinsvis på gået på vores skole og er blevet døbt, gået til minikonfirmand-undervisning og er blevet konfirmeret i vores kirker.
Nu skal vi vænne os til at det bliver anderledes. Med lukningen af en folkeskole, som i mange år har været det naturlige samlingspunkt, stilles forældre i en valgsituation. Skal vi vælge Blære Friskole, en anden friskole, Hornum, Aars eller Suldrup Skole ? Hvert hold forældre søger at varetage, hvad de finder bedst for deres barn. Selvom jeg personligt beklager lukningen af Blære Skole, så skal vi leve med de nye forhold; at børnene bliver spredt !
Men hvad så med konfirmationerne fremover ? Kan man stadig blive undervist i sit sogn og konfirmeret i sine kirker, selvom man går i skole andre steder ? Ja, de det kan man godt. Man har ligefrem ret til at få sine børn konfirmeret og undervist i egne sogne. Virkeligheden kan dog blive en anden, for kan vi få børnene ud af de mange skoler på samme tid, for at blive undervist sammen ? Eller skal vi søge biskoppen om alternativ undervisning, sådan at vi tager en weekend til København, holder en lejr og tager nogle eftermiddage ? Det kunne være en super mulighed for at de børn, der geografisk bor sammen, kunne være sammen og "netværke" med hinanden til en fælles konfirmandundervisning. Det er osse muligt, at 7. klasserne går til undervisning sammen med de klasser, de kommer til at gå i, og så kommer "hjem" og bliver konfirmeret sidste søndag i april.
Skriv eller fortæl gerne, hvordan du ser fremtidens konfirmationsforløb !
 
Til sidst skal der lyde en stor tak for samarbejdet med Blære Skole. Tak til ledelse, lærere og pædagoger. Det har altid været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. De bedste ønsker til jer fremover.
 
Mette Holmstrøm
 
Skivum og omegns Beboerforening