GRAN PÅ GRAVSTEDERNE
 
Graverne Villy Sørensen og Tina Holmgaard arbejder hvert år op til jul på højtryk med at få gran på gravstederne.
 
FIND OS OGSÅ
PÅ FACEBOOK:
 
Klik på logoet for Skivum, Giver, Blære Kirker
 
DIGITAL DAGBOG
FOR SKIVUM KIRKE

Menighedsrådet for Skivum Sogn vil gerne lave en digital dagbog fortalt i billeder, der omhandler den daglige gang, livet på og omkring Skivum Kirke.

Vi vil gerne opfordre alle, der gerne vil dele diverse begivenheder, som involverer kirken, om at sende billeder/fotos til mail:
brita.andersen@hotmail.com eller mho@km.dk .
 
Billederne/fotos vil blive lagt i en dropbox, som Mette (præsten) vil have frit adgang til. Mette vil benytte billederne til arrangementer, indbydelser osv.

I forbindelse med nytårsgudstjenesten vil billederne blive vist i kirken – ”Året der gik”

Hilsen Skivum Menighedsråd

Nyt fra præsten

PRAKTISK INFORMATION !

FØDSEL
Den glædelige begivenhed indberettes af jordemoderen.
Er du ugift kan du registrere faderen på borger.dk inden 14 efter fødslen.
 
DÅB
Dåb aftales med præsten, som forinden kommer på besøg.
 
KONFIRMATION
Alle, der bor eller har relation til sognene, kan blive konfirmeret i sognets kirker uanset, hvilken skole de går på.
 
VIELSE
Vielse aftales med præsten i god tid. Man rekvirerer en prøvelsesattest ved henvendelse på kommunen eller på www.borger.dk. Denne afleveres til præsten ved samtale inden vielsen. Pyntning af kirken aftales med graveren.
 
NAVNEÆNDRING
Navneændring foregår via www.borger.dk
 
BEGRAVELSE / BISÆTTELSE
Dette aftales med præsten. Gravsted aftales med graveren.
 
GLÆDE......
 
”Glæde” er en følelse - og følelser kommer af noget. Dvs. følelser opstår ikke ud af det blå. For at føle glæde, skal der være noget, der glæder én.
 
Glæden ses bl.a. helt tydeligt i disse skønne børns leg med det smukke efterårsløv.
 
  
 
I kristendommen er glæden, at Gud er kommet mennesker nær. I en film fornylig så jeg en gammel elefant, som altid havde levet isoleret i en dyrepark et fjernt sted i verden. Nu var den blevet fundet, og man ville føre den ud i naturen, hvor den skulle have sine sidste år, og være en del af en flok. Først lukkede man så den gamle elefant sammen med én anden elefant, for at se, hvordan det gik. Alle holdt vejret. Var den gamle elefant blevet aggressiv. Ville den anden elefant flyve på den og gøre den fortræd. Nej, det forløb helt anderledes. De to elefanter stak forsigtigt snablerne ud mod hinanden. Og den nye elefant aede den gamles rynkede grove kind så ømt, som havde det været et spædbarn. Sådan stod de blot helt stille, længe, og aede hinandens rynkede gamle grå grove kinder med en ømhed, som vi vel alle sammen drømmer om, at blive mødt af. Det blev et fint billede på julens glæde.
SOGNEPRÆST:
Mette Holmstrøm 
Skivumvej 65a, Skivum, 9240 Nibe
Telefon 98 66 62 82
Mail: mho@km.dk
(mandag er fridag)

 
KONTAKTPERSONER I SKIVUM:
Kirkesanger Janni Allertoft - 98387315
Organist Birthe Ottesen - 22626034
Graver Villy Sørensen - 21467477
Kirkeværge Britta Degn - 98666317
Formand Kaja Dalsgaard - 23 80 55 69
 
KONTAKTPERSONER I GIVER:
Kirkesanger Janni Allertoft 98387315
Organist Birthe Ottesen - 22626034
Graver Birgit Jensen - 21665543
Formand Kaj Jacobsen - 98622957
Kirkeværge Anita Gundersen - 98622512
 
KONTAKTPERSONER I BLÆRE:
Organist Birthe Ottesen - 22626034
Formand Holck Spliid - 22428046
Graver Tina Buus Holmgaard - 20822460
Kirkeværge Gitte Petersen - 20 35 38 94
 
Graversamarbejde mellem
Skivum og Blære.

Et nyt og godt initiativ i pastoratet er samarbejdet mellem vores gravere i Skivum og Blære. Tina Holmgaard har fremover en del af sin stilling i Skivum og Villy vil fremover assistere ved særlige lejligheder i Blære. Villy er en særdeles stabil medarbejder og har i oktober haft 10 års jubilæum ved kirken.
Skivum og omegns Beboerforening