SKIVUM VANDVÆRK

Skivum Vandværk får løbende foretaget prøver af vandets kvalitet.

Analysen er foretaget af firmaet Eurofins.

Opkrævningsterminer Skivum Vandværk A.m.b.A. har 2 opkrævninger i løbet af et år:
Primo feb. måned opkræves vandafgiften for forrige år.Vandafgiften forfalder én gang for hele afgiftsåret.

Primo juli måned opkræves målerleje. Målerleje forfalder én gang for hele afgiftsåret.
 
SKIVUM VANDVÆRK

Formand Axel M. Lauritzen
telefon 61 68 39 63

Kasserer Lars Nielsen
telefon 51 20 89 62

Kaj Nielsen
telefon 21 49 49 30
 
Peter Niss
telefon 40 95 71 66
 
Jimmy Rytter Olsen
telefon 20 25 59 82
 
Ved driftsforstyrrelser henvendelse til formanden.
 
Skivum og omegns Beboerforening