Skivum Vandværk får løbende foretaget prøver af vandets kvalitet.På denne side dokumenteres et udvalg af den seneste prøve af vandkvaliteten.
 
Analysen er foretaget af firmaet Eurofins og er udtaget den 25.11.2010
 
Opkrævningsterminer Skivum Vandværk A.m.b.A. har 2 opkrævninger i løbet af et år:
Primo feb. måned opkræves vandafgiften for forrige år.Vandafgiften forfalder én gang for hele afgiftsåret.
 
Primo juli måned opkræves målerleje. Målerleje forfalder én gang for hele afgiftsåret.
 
Nedenstående kan du læse det gældende tarifblad for Skivum Vandværk
 
 

Skivum Vandværk

  
TYPE RESULTAT MÅLEENHED GRÆNSEVÆRDIER
 Vandets udseende
og farve
 Farveløs    
 Lugt og smag  Ingen    
 Temperatur  7,9 C  Celcius  12,0 C
 pH  7,5    7-8,5
 Ledningsevne  58   mS/m  Min. 58
 NVOC  1,6  Mg C/L  Max 4
 Ammonium  <0,006  mg/l  Max 0,05
 Jern
 
 <0,010  mg/l  Max 0,1
 Mangan  0,024  mg/l  Max 0,02
Chlorid 30 mg/l Max 250
Fluorid 0,091 mg/l Max 1,5
Nitrat 69 mg/l Max 50
Nitrit 0,03 mg/l Max 0,01
Sulfat 47 mg/l Max 250
Coliforme bakterier <1    
Kimtal v/22 c 15 Pr ml Max 50
 
SKIVUM VANDVÆRK
(ved driftsforstyrrelser henvendelse til formanden):

Formand K. H. Andersen, 40456427

Næstfmd. Jørn Mørck, 98666135

Kasserer Lars Nielsen

Sekretær Henning Kusk, 98666482

Kaj Nielsen, 98666455

Skivum Vandværk får løbende foretaget prøver af vandets kvalitet. Analysen foretages af firmaet Eurofins.

Skivum Vandværk A.m.b.A. har 2 opkrævninger i løbet af et år. Primo feb. måned opkræves vandafgiften for forrige år. Vandafgiften forfalder én gang for hele afgiftsåret. Primo juli måned opkræves målerleje. Målerleje forfalder én gang for hele afgiftsåret.
 
Nedenfor kan du læse vedtægterne fra Skivum Vandværk
Skivum og omegns Beboerforening