MENIGHEDSRÅD:
Se særkilt afsnit
PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Skivum Beboerforening overholder den til enhver tid gældende privatlivs- og cookiepolitik. Du kan til enhver tid sende en mail til os via kontaktformularen og få det tilsendt.

Kontakt

SKIVUM BEBOERFORENING:
Formand Preben Drejer Pedersen - mail: skivumformand@gmail.com
Næstfmd Rico Sørensen
Kasserer Jane Andersen - mail: skivumkasserer@gmail.com
Best.medlem Jens Chr Jensen
Best.medlem Birgit Christensen
Best.medlem og udlejer forsamlingshus Anette Uldal
Suppleant Klaus Sørensen
Suppleant Mette T. Henriksen (hjælper som sekretær)

SKIVUM FORSAMLINGSHUS:
Udlejer Anette Uldal - 22170905 - mail: skivumforsamlingshus@gmail.com
Kasserer Jane Andersen - mail: skivumkasserer@gmail.com
Best.medlem Mogens Sørensen
Formanden fra Skivum Beboerforening Preben Drejer Pedersen
Suppleant: Michael Hansen
 
DIVERSE UDVALG
 
Efter borgermødet 12.02.23 blev der nedsat 2 udvalg:
 
HANDLEPLAN FOR FREMTIDIG ØKONOMI
Preben Pedersen
Jens Christian Jensen
Ervin Krogshave
 
FUNDRAISING
Jane Andersen
Mette Henriksen
 
AKTIVITETSGRUPPE
Klaus Sørensen
Lars Linnebjerg
Rico Sørensen
Lone Drejer Pedersen
Skivum og omegns Beboerforening