SPORTSPLADS-UDVALG:

Marianne Ravn
Leif Holmstrøm
Jesper Werner
Per Jensen
Kristian Jensen
Jane Andersen
MENIGHEDSRÅD:
Se særkilt afsnit

Kontakt

SKIVUM BEBOERFORENING:
Formand Leif Holmstrøm - 27235234 - leif.holmstrom@swecodanmark.dk

Kasserer Knud Lynge Ottosen - 24823464 - knudott@gmail.com

Best.medlem Birgit Christensen - 23272945

Best.medlem Heidi Nielsen - 40114598, oveheidi@hotmail.com
 
Best.medlem Jesper Andersen . jespersbreve@hotmail.com

Suppleant Lone Drejer Pedersen - pdp.mosegaarden@gmail.com

Suppleant Mette T. Henriksen - 29266390, skivumvej54@gmail.com

SKIVUM FORSAMLINGSHUS:
Udlejer Heidi Nielsen - 40114598, oveheidi@hotmail.com

Kasserer Knud Lynge Ottosen - 98666280, knudott@gmail.com

Birgit Christensen - 23272945

Mogens Sørensen, 20749845

Morten Nielsen - 51257696 - mortennielsen1@live.dk
 
Suppleant: Michael Hansen - 61363367 - skivumvej54@gmail.com
DILETTANT-UDVALG:
Morten Nielsen

FÆLLESSPISNINGS-UDVALG:
Leif Holmstrøm - 27235234 - leif.holmstrom@swecodanmark.dk

Birgit Christensen, 23272945

ÅDALSBYERNE:
Leif Holmstrøm
 
Skivum og omegns Beboerforening