AKTIVITETSPLADS:
Leif Holmstrøm
 
MENIGHEDSRÅD:
Se særkilt afsnit

Kontakt

SKIVUM BEBOERFORENING:
Formand Jesper Andersen - jespersbreve@hotmail.com
Kasserer Diana Sørensen
Sekretær Karina Nielsen og Jane Andersen
Best.medlem Birgit Christensen - 23272945
Best.medlem Heidi Nielsen - 40114598, oveheidi@hotmail.com
Best.medlem Mogens Sørensen
Suppleant Morten Nielsen
Suppleant Lone Drejer Pedersen - pdp.mosegaarden@gmail.com
Suppleant Mette T. Henriksen - 29266390, skivumvej54@gmail.com

SKIVUM FORSAMLINGSHUS:
Udlejer Heidi Nielsen - 40114598, oveheidi@hotmail.com
Jane Andersen
Mogens Sørensen, 20749845
Formanden fra Skivum Beboerforening Jesper Andersen
Kasserer fra Skivum Beboerforening Diana Sørensen
Suppleant: Morten Nielsen - 51257696 - mortennielsen1@live.dk
 
DILETTANT-UDVALG:
Morten Nielsen

FÆLLESSPISNINGS-UDVALG:
Leif Holmstrøm - 27235234 
Birgit Christensen, 23272945

 
Skivum og omegns Beboerforening