Skivum Beboerforening

REFERAT – GENERALFORSAMLING – 13. MARTS 2024 KL 19.30
SKIVUM BEBOERFORENING OG FORSAMLINGSHUS

VELKOMST VED FORMANDEN
Jesper Andersen bød velkommen.

VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Klaus Sørensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt ved opslag på hjemmeside og facebook samt husstandsomdelte indkaldelser.
Mette Henriksen blev valgt til referent og gik til tasterne

VALG AF 2 STEMMETÆLLERE
Vi vælger 2 stemmetællere hvis det bliver aktuelt.

FORMANDENS BERETNING
Jesper Andersen fremlagde beretning – se særskilt fil ved at klikke i kolonnen til venstre.
Beretningen blev eenstemmigt godkendt.

FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB
Jane Andersen fremlagde regnskaber – se særskilt fil ved at klikke i kolonnen til venstre.
Regnskab blev eenstemmigt godkendt.

INDKOMNE FORSLAG
Skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Der er ikke modtaget forslag.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER, SUPPLEANT OG UDVALG
På valg til beboerforeningen i 2024
Jesper Andersen – er på valg i 2024 – modtager ikke genvalg.
Jane Andersen – er på valg i 2024 – modtager genvalg med begrænsning kun at virke som kasserer.
Birgit Christensen – er på valg i 2024 – modtager genvalg hvis der findes flere til at hjælpe med huset.
Heidi Nielsen – er på valg i 2024 – modtager ikke genvalg.
Klaus Sørensen – er på valg i 2024 som suppleant – modtager genvalg.
Mette Henriksen – er på valg i 2024 som suppleant – modtager genvalg.
Preben Drejer Pedersen – er ikke på valg i 2024
Rico Sørensen – er ikke på valg i 2024:

Forslag til valg:
Anette Uldal blev foreslået og valgt til bestyrelsen for 2 år.
Jens Chr Jensen blev foreslået og valgt til bestyrelsen for 2 år.
Jane Andersen blev genvalgt (med den begrænsning at hun kun virker som kasserer)
Birgit Christensen blev genvalgt.
Klaus Sørensen blev genvalgt for 1 år som suppleant.
Mette Henriksen blev genvalgt for 1 år som suppleant.

På valg til forsamlingshuset i 2024:
Heidi Nielsen – er på valg i 2024 – modtager ikke genvalg. Anette Uldal blev valgt i stedet for 2 år.
Jesper Christensen – er på valg i 2024 som suppleant. Michael Hansen blev valgt i stedet for 1 år.
Mogens Sørensen – er ikke på valg i 2024
Suppleres af formand og kasserer fra Skivum Beboerforening

VALG AF REVISORER
Karsten Beltoft Jørgensen og Kaj Nielsen blev begge genvalgt for 1 år.

EVENTUELT
Mette H fortalte om det kommende borgermøde i Visionsråd 8 Vesthimmerland.

OPFORDRING TIL ALLE !
 
Støt DIN beboerforening og dermed også DIT forsamlingshus og aktivitetsplads ved at vælge arrangementerne til i dit liv !
 
Forsamlingshusets og aktivitetspladsens drift foregår jo udelukkende på grund af masser af frivillige hænder - og det er faktisk rigtig hyggeligt at mødes og hjælpe med forskellige ting !
Skivum og omegns Beboerforening