Skivum Beboerforening

INDKALDELSE OG DAGSORDEN - GENERALFORSAMLING
SKIVUM BEBOERFORENING OG FORSAMLINGSHUS
DEN 13. MARTS 2024 KL 19.30

VELKOMST VED FORMANDEN

VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

VALG AF 2 STEMMETÆLLERE

FORMANDENS BERETNING

FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB

INDKOMNE FORSLAG
Skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER, SUPPLEANT OG UDVALG
På valg til beboerforeningen i 2024
Jesper Andersen – er på valg i 2024 – modtager ikke genvalg.
Jane Andersen – er på valg i 2024 – modtager genvalg med begrænsning kun at virke som kasserer.
Birgit Christensen – er på valg i 2024 – modtager genvalg hvis der findes flere til at hjælpe med forsamlingshuset.
Heidi Nielsen – er på valg i 2024 – modtager ikke genvalg.
Klaus Sørensen – er på valg i 2024 som suppleant – modtager genvalg.
Mette Henriksen – er på valg i 2024 som suppleant – modtager genvalg hvis der findes flere til bestyrelsen.

Preben Drejer Pedersen – er ikke på valg i 2024
Rico Sørensen – er ikke på valg i 2024.01.17:

På valg til forsamlingshuset i 2024:
Heidi Nielsen – er på valg i 2024 – modtager ikke genvalg.
Jesper Christensen – er på valg i 2024 som suppleant

Mogens Sørensen – er ikke på valg i 2024

Suppleres af formand og kasserer fra Skivum Beboerforening

VALG AF REVISORER

EVENTUELT

PS! Der er kaffe på kanden og mon ikke der også vil være kage til 😊
OPFORDRING TIL ALLE !
 
Støt DIN beboerforening og dermed også DIT forsamlingshus og aktivitetsplads ved at vælge arrangementerne til i dit liv !
 
Forsamlingshusets og aktivitetspladsens drift foregår jo udelukkende på grund af masser af frivillige hænder - og det er faktisk rigtig hyggeligt at mødes og hjælpe med forskellige ting !
Skivum og omegns Beboerforening