Velkommen

 
SKIVUM ER BYEN MED
MANGE GODE FACILITETER
med dejligt forsamlingshus og et eldorado for vandrere
med både herberg og sheltere.
 
 

 
 
 
 

 
 

Informationer og nyheder

 
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen i Skivum Beboerforening og Skivum Forsamlingshus har været udsat pga Covid 19. Nu åbnes der mere og mere op igen og vi vover pelsen og indkalder til generalforsamling
 
søndag den 13. juni kl. 10
på Aktivitetspladsen i Skivum.
 
Vejrudsigten bestemmer påklædningen - men en ting er helt sikkert - vi skal hygge os og især snakke om fremtidige aktiviteter i vores fælles forening. Så mød op og få indflydelse.
 
DAGSORDEN:
Velkomst ved formanden
Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, udvalg og revisor
Eventuelt
! Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen har besluttet at referatet fra det seneste bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden - se bare her !
 
 
 
HJERTESTARTER
 
Skivum Menighedsråd bekymrer sig om menigheden - og det er jer !

De har derfor opsat en hjertestarter uden for kirkegården, nærmere bestemt for enden af den sorte graverbygning. Hjertestarteren er tilgængelig døgnets 24 timer - vær ikke bange for at bruge den - den fortæller selv hvordan den skal bruges, når den åbnes. Så tøv endelig ikke med at hente den, hvis det forfærdelige skulle ske !

Fortæl gerne dette videre så alle ved, hvor man finder en hjertestarter i Skivum !
 
 
 

Aktivitetskalender

 
Covid 19 situationen begynder at lysne, så vi satser på disse aktiviteter:
 
Søndag 13. juni kl. 10
Generalforsamling i
Beboerforening og Forsamlingshus
på Aktivitetspladsen i Skivum
 
Onsdag 23. juni
Sankt Hans på Aktivitetspladsen
 
En dag i oktober
Bankospil i forsamlingshuset
 
En dag i 2022
Dilettant i forsamlingshuset
 
 
Vi er også på Facebook - klik på billedet og "synes godt om" !
Her kan du følge med i livet i Skivum - blive opdateret om nye tiltag - komme med gode ideer m.m.m.
Skivum og omegns Beboerforening